Pirkimo taisyklės ir privatumo politika

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS PULSOMETRAS.LT ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE


1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el.parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas , išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.2. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik el. parduotuvėje www.pulsometras.lt, taip pat Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.3. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių užsakymo per 2 valandas nuo prekių užsakymo momento apie tai informuodamas Pardavėją raštu.
3.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Užsiregistravęs el. parduotuvėje Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikti asmens duomenys ir informacija nėra klaidinantys ar neteisingi.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.5. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar stabdyti el. padruotuvės funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
5.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės veiklą.
5.3. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetiniame prekybos centre.
5.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinio prekybos centro darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.5. Pardavėjas turi teisę nepristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, jei Pirkėjas neapmoka visos prekių kainos bei pristatymo išlaidų.
5.6. Pardavėjas turi teisę siųsti registracijos metu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu informaciją apie internetinės parduotuvės veiklą bei parduodamas prekes.
5.7. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
5.8.. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1 ar 9.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
5.9.. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

6. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir el. parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
6.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pateiktų asmens duomenų apie Pirkėjus tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai šie duomenys turi būti naudojami prekių pristatymo tikslais.

7. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, ir terminai.
7.1.. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
7.2. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
7.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
7.3.1. banko pavedimu – kai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir prisijungęs prie savo internetinės bankininkystės ar nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į internetinio parduotuvės banko sąskaitą.
7.3.2. grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – kai Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo–priėmimo) metu. Atsiskaityti grynaisiais pinigais Pirkėjas gali, jei užsakymo vertė neviršija 1448 EUR.
7.3.3. elektronine bankininkyste (bendradarbiaujant su partneriu mokejimai.lt UAB „EVP International“ į.k. 300060819) – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į UAB „EVP International“ į.k. 300060819 banko sąskaitą.
7.4. Atsiskaitydamas 7.3.1., 7.3.3 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.5. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8. Prekių pristatymas.
8.1. Pirkėjas užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti: 8.1.1. tikslią prekių pristatymo vietą, kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatomos per kujrerių tarnybą.
8.1.2. pageidavimą prekes atsiimti Pardavėjo biure adresu P. Cvirkos g. 65B, Šiauliai.
8.2. Prekių pristatymas kurjeriu yra įmonės (arba jos įgalioto atstovo) teikiama paslauga. Ši paslauga yra mokama.
8.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.4. Prekes pristato kurjerių tarnyba.
8.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes per 3-5 d.d.. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
8.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
8.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

9. Prekių kokybės, garantijos.
9.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
9.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
9.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas.
10.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nepataisomos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
10.2. Pirkėjas gali atsisakyti naujos, nenaudotos prekės per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, apie, tai raštu informavus pardavėją. Laikantis šių. sąlygų.
10.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
10.2.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta
10.2.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacjos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
10.2.4. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.2.5.visos nemokamos dovanos,kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.
10.2.6. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą prekių grąžinimo dokumentą.
10.3. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.
10.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 10.2. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
10.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes arba jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
10.7. Pinigai už grąžinamas prekes pirkėjui grąžinami pavedimu į pirkėjo nurodytą sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų, po to kai prekę gauna Pardavėjas.
10.8. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas.

11. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
11.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Rinkodara ir informacija.
12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
12.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
12.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
12.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

13. Baigiamosios nuostatos.
13.1. Visi vienos Šalies pranešimai kitai Šaliai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 96 valandos.
13.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo Internetiniame prekybos centro sistemoje metu ir, norėdamas apsipirkti šiame internetiniame prekybos centre, privalės iš naujo akceptuoti modifikuotas Taisykles.
13.3. Pirkėjas registruodamasis Internetiniame prekybos centre sutinka, kad juo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu, nenurodydamas savo nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu elektroniniu paštu, nurodydamas savo vardą, pavardę.
13.4. Ginčus, susijusius su Sutartimi, šalys sieks išspręsti derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.


PRIVATUMO POLITIKA


Ši privatumo politika yra skirta informuoti ir paaiškinti, kaip ir kokiais tikslais renkame ir saugome Jūsų asmens duomenis, bei supažindinti su Jūsų teisėmis susijusiomis su Jūsų duomenų tvarkymu.

Asmens duomenų valdytojas yra UAB „SPEDO“ (toliau Duomenų valdytojas), įmonės kodas: 300008950; adresas: P. Cvirkos g. 65B, LT-77159 Šiauliai; Telefono numeris: +370 656 85039; El. paštas: info@pulsometras.lt

1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS
1.1. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
1.2. Jūsų duomenis gauname, kai:
- sukuriate paskyrą elektroninėje parduotuvėje
- užsisakote prekes elektroninėje parduotuvėje
- užsisakote prekes elektroniniu laišku ar telefonu
- užsisakote prekes mūsų parduoutuvėje adresu P.Cvirkos g. 65B, Šiauliai
1.3. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
1.4. Jūsų asmens duomenis elektroninės parduotuvės paskyroje saugosime iki tos dienos, kai ištrinsite paskyrą ar paprašysite asmens duomenis dėl jums žinomų priežasčių
1.5. Naudojame technines ir organizacines priemones duomenų saugomui užtikrinti. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.  Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose.

2. TIESIOGINĖ RINKODARA
2.1. Renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el paštas, užsakytų prekių informacija.
2.2. Siųsti Jums naujienas apie prekes ir paslaugas, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą galime tik tuo atveju, jeigu pažymėjote, kad sutinkate gauti šią informaciją, registracijos metu.
2.3. Atsisakyti Pulsometras.lt tiesioginės rinkodaros galite spustelėję atsisakymo nuorodą laiške arba susisiekę su mumis el. paštu: info@pulsometras.lt

3.STATISTINĖ ANALIZĖ
3.1. Renkame statistinę informaciją apie elektroninės parduotuvės tinklalapio lankomumą.
3.2. Statistiniai duomenys yra apibendrinti tinklalapio lankomumo duomenys, nesusiję su asmeninių duomenų informacija.

4.JŪSŲ TEISĖS
4.1. teisė gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis.
4.2. teisė kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis.
4.3. teisė ištrinti savo asmens duomenis. Ši teisė negalioja, jei duomenų tvarkymas susijęs su teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu.
4.4. teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais.

5.PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
5.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas www.pulsometras.lt elektroninėje parduotuvėje.
5.2. Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje
5.3. Jeigu Jūs nesutinka su nauja Tprivatumo politika, turite teisę raštu jos atsisakyti.
5.4. Jei po Privatumo politikos papildymo arba pakeitimo ttoliau naudojamasi Pulsometras.lt elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su naująja Privatumo politika.